Темпераменти

Лечебната педагогика борави с четирите основни типа темперамент: холеричен, сангвиничен, флегматичен, меланхоличен.

Разликата се състои в начина на въздействие върху крайните степени на проявление на отделните типове.