Колегиум

Независимо дали става дума за лечебна или валдорфска педагогика, за медицина или социална терапия, колегиумът е група от специалисти и родители, пряко свързани с организацията и работа в училище, детска градина, социално-терапевтично заведение.

Отличителна характеристика на колегиума е, че работи на принципа на самоуправлението и всеки в него има равен глас. В повечето колегиуми няма директор в разпространения у нас смисъл. Ако има, то той носи "властта" формално, за да бъде представлявано официално заведението, но всички решения се вземат от колегиума.