Серни деца

Така се наричат децата, при които трудно се осъществява процесът на спомняне. Спомените сякаш "потъват" в тях и те трудно ги задържат. При тях са отчетени много високи нива на съдържание на сяра в организма.

Противоположни са на "железните" деца и са един от конституционалните типове.