Симпатия

Един от двата душевни процеса (другият е антипатия), благодарение на който можем да се свързваме с другия, да го разбираме и да се приближаваме душевно до него. Процесът симпатия е свързан с волята и системата крайници.