Антипатия

За разлика от традиционното стеснено разбиране, тук антипатията се разглежда като един от двата душевни процеса (другият е симпатия), благодарение на който се осъществява познавателната способност на човека. Антипатията се разбира като възможност за отдръпване, отблъскване, отграничаване на мен от другия. Свързана е пряко с мисленето и системата глава.