Четиричленност на човека

Лечебната педагогика използва, вкл. за диагностика, следните съставни части на човека:

-физическо тяло;

-витално;

-емоционално;

-Аз.

В зависимост от нарушения в някои от тези сфери, могат да възникнат различни болестни състояния, изискващи намеса на лекар или терапевт.