Троичност

Условно човекът се разделя на три подсистеми в зависимост от преобладаващия в тях процес;

-система глава, благодарение на която протича мисленето, нарича се още нервно-сетивна система;

-система гърди, наречена още ритмична система, в която протича чувстването;

-система крайници, или веществообменна система, носител на волята.

Няма грубо разделяне на тези системи, нито на процесите в тях.