Епилепсия

Лечебната педагогика разглежда състоянието "епилепсия", независимо от това дали е придружено с припадъци.

Епилепсията е състояние, което се характеризира с прекомерна душевна затвореност в себе си, прекалено силно изживяване на външните дразнители, само че вътрешно, което вместо да отвори детето към света, има точно обратния ефект - отново "подхранва" затвореността, изолираността.

Причините са свързани с неумението да се направи връзка с външния свят.

Епилепсията е един от конституционалните типове, противоположен на истерията.

Вижте и тази статия >>>