Конституционални типове

Лечебният педагог прави диагностика на детето, водейки се от знанието за конституционалните типове, които образуват три двойки противоположности, или общо шест типа.

Едната двойка е на нивото на системата на главата, свързана с мисленето: лесно забравяне - невъзможност да се забрави.

Втората двойка е на нивото на системата на гърдите, свързана с чувстването: душевна затвореност, изолираност - прекалено отвореност към света, душевна ранимост.

Третата двойка е на нивото на системата на крайниците, свързана с волята: бавно действане - хиперактивност.

Във всеки човек живеят тези тенденции, но при повечето хора във всяка от трите двойки противоположностите взаимно се уравновесяват. Възможни са най-различни вариации, но когато имаме крайност, приближаване към единия полюс, се появява трудност. Тогава ролята на лечебния педагог е да помогне процесът да се уравновеси и да се придвижи към противоположния полюс.

Пример: ако едно дете има проблем със запомнянето, то е в едната крайност на първата двойка противоположности. Цялостната работа на педагога ще бъде насочена в посока крайността да се намали, без да се стига до нейната противоположност- невъзможността да се забравя, а по-скоро да заеме междинно място между тях.