Лечебна педагогика

Практическо направление, свързано с възпитанието, обучението и терапията на деца, нуждаещи се от специални грижи.

Основните принципи на лечебната педагогика са:

* Във всеки човек, респ. дете, въпреки нарушенията, има едно здраво ядро. То никога не е болно и към него трябва да се обърнем, да го стимулираме, за да намалим пречките и затрудненията в развитието на детето.

* Във всеки човек ги има тенденциите, водещи до затруднения, но когато са уравновесени, от това не произтичат пречки в индивидуалния живот. Когато тези тенденции са доведени до крайност, именно от тези крайности възникват трудностите (вж. конституционални типове).

* Лечебният педагог постоянно трябва да работи върху себе си, развивайки своите качества и способности. Развивайки себе си, той помага по този начин и на детето, защото взаимодействието между две индивидуалности е много по-важно за възпитателния процес, отколкото какви задачи точно дава педагогът.