Лечебно-педагогическа диагностика

Диагностиката в лечебната педагогика има своя специфика и е многостранна. По време на провеждането й, екипът трябва да премине през няколко различни етапа. Те заедно помагат за изграждане на пълна картина на детската инидивидуланост, нейните особености и нужди.

Какви са опорните стълбове на лечебно-педагогическата диагностика:

* състояние на трите основни процеса мислене-чувстване-воля и свързаните са тях части на човека (системата на главата, на гърдите и на крайниците);

* конституционални типове (лечебно-педагогически противоположности);

* състояние на физическото, жизненото и емоционалнити тяло и Аза;

* състояние на сетивата, които според антропософското познание са дванадесет;

* темперамент - проявление, изявеност, тип.

Последователността не е задължителна- всеки екип определя по какъв диагностичен път да върви.