Интересни факти за социалното фермерство в Европа

* Историята на социалното фермерство може да бъде проследена назад до 60-те години на 20 век.

* Много от днешните социални ферми са преживели големи обрати: възникнали през 60-те години, твърдо залагайки на биопроизводството, скоро след това фалират заради общото поевтиняване на продукцията по света-резултат от прилагане на "модерните" технологии. През 80-те и особено през 90-те г., когато Европа започва да се осъзнава и се връща назад към биохраните, лека-полека част от фалиралите социални ферми се възстановяват.

* Холандия и Фландрия (част от Белгия) са пример за това как семейната ферма може да стане инициатор и стълб на социалното (включващо) фермерство, като има още нещо забележително: във Фландрия през 2003 г. има 45 такива социални семейни ферми, а през 2007 г. те са вече 258/ в Холандия от 51 през 1998 г. нарастват до впечатляващите 756 през 2007 г. Делът на социалните ферми, създадени от държавата или други организации, е незначителен.

* В основата на всички инициативи по социално фермерство стои мотивация, която може да се сведе до следното: стремеж да се допринесе за общността, да се въведат на практика принципите на солидарност и братство между хората.

* В Германия, Словения и Ирландия голяма част от социалните ферми са специализирани или за хора с умствено изоставане, или с психични заболявания, или със зависимости (наркотична, алкохолна).

* В Белгия не се държи на спецификация на групата, която е включена във фермата, затова на едно място могат да живеят и работят хора от всички изброени по-горе групи, както и от други , например социално изолирани хора.

* Във Франция, Италия и Ирландия в подобни ферми се включват хора, които независимо от затруднението, все пак могат да бъдат самостоятелни.

* Най-общо инициативите, свързани със социално фермерство, могат да се разделят на две големи групи: ядрото на едната е социалната и здравна помощ за хора със специални нужди, а на другата - фермерството. Спойката между двата елемента силно зависи от националните особености и от мотивацията на групите хора, които стоят в основата на всички подобни инициативи.

Източник на данните е италианският проект "So Far: Social Services in Multifunctional Farms (‘Social Farming), 2006-2009


Елате при нас в групата
Социално фермерство и биодинамично земеделие

Биодинамично земеделие

Коментари

много е интересно това

много е интересно това