Членство

<< Обратно

В Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) могат да членуват физически и юридически лица.

За да станете индивидуален член, е необходимо да подкрепяте основните насоки в дейността ни. Заявлението за членство е приложено като прикачен файл по-долу (трябва да влезете с потребителското си име и парола, за да го видите). Приложен е и актуалният устав на организацията, с който трябва да се запознаете предварително.

За да стане член юридическо лице, е необходимо основната му дейност да е свързана с антропософска лечебна педагогика или социална терапия, валдорфска педагогика, или друго практическо направление, основаващо се на принципите на духовната наука, свързано с лечебната педагогика и социалната терапия по някакъв начин. Със заявяването на желанието за членство, е необходимо да приложите:

-описание на основната и съпътстващите дейности (в свободна форма);
-копие на съдебното решение, актуалното състояние (подпечатано и с надпис "Вярно с оригинала") и актуалния устав;
-кратка история, вкл. история на дейностите (в свободна форма),
-какви са ресурсите ви (брой членове, кратка тяхна характеристика, имущество).

Вероятно преди приемането Ви в САЛПСТ ще ви посетим и ще се срещнем с членовете или ръководния ви орган. Това става с предварителна уговорка в удобно за Вас време.

Заявленията и документите се изпращат на адрес:

Варна 9000,
 п.к.498
Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия

или, само ако подавате заявление за индивидуално членство, можете да принтирате, попълните, подпишете и изпратите сканирано копие по имейл.

Ако имате въпроси, пишете ни: organization(at)oporabg.com

Приложено можете да изтеглите заявленията за членство (влезте с потребителско име и парола, за да видите прикачените файлове). Приложен е и уставът на САЛПСТ.