Филм за включващото фермерство

На немски език
Заглавие: Von Pflanzen und Menschen
Стопанство Вайде-Хардебек, Германия

Вижте филма директно в сайта на телевизия 3sat >>>

Елате при нас в групата
Социално фермерство и биодинамично земеделие